İletişim

Prof. Dr. Filiz BAŞKAN CANYAŞ
Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Direktörü
Sakarya Cad. No. 156 Balçova/İzmir
filiz.baskan@ieu.edu.tr
Tel: +90 (232) 488 84 66

Duygu ILICASU
Öğretim Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Veri Hazırlama Sorumlusu
duygu.ilicasu@ieu.edu.tr
Tel: +90 (232) 488 83 38