Kurul Üyeleri

UYELER

AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME KURULU

Prof. Dr. Can ŞIMGA-MUĞAN
(Başkan)
Prof. Dr. Filiz BAŞKAN
(Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Direktörlüğü)
Prof. Dr. Murat BENGİSU
(GSTF Temsilcisi)
Prof. Dr. İlgi ŞEMİN
(SHMYO Temsilci)
Prof. Dr. M. Barış ÖZERDEM
(MBBF Temsilcisi)
Prof. Dr. Metiner TOSUN
(Tıp Fak. Temsilcisi)
Prof. Dr. Abbas Kenan ÇİFTÇİ
(Fen Bilimleri Enstitüsü Temsilcisi)
Doç. Dr. Tuğba ÖRTEN TUĞRUL
(İşletme Enstitüsü Temsilcisi)
Doç. Dr. Barış Emre DAYANÇ
(Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temsilcisi)
Dr. Öğretim Üyesi Mine TURHAN
(Hukuk F. Temsilcisi)
Dr. Öğretim Üyesi Cem ÖZCAN
(Adalet MYO Temsilcisi)
Dr. Öğretim Üyesi Derya DUMAN
(FEF Temsilcisi)
Dr. Öğretim Üyesi Aynur YÜREKLİ
(YDYO Temsilcisi)
Dr. Öğretim Üyesi Burak ERDENİZ
(FEF Temsilcisi)
Doç. Dr. Muhittin Hakan DEMİR
(SBE. Temsilcisi)
 Dr. Öğretim Üyesi Özgür GÜRSOY
(İF Temsilcisi)
Dr. Öğretim Üyesi Betül ÖZTÜRK
(UYBYO Temsilcisi)
Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm Nihal ÇÜRÜK
(Sağlık Bilimleri Fak. Temsilcisi)
Öğr. Gör. Emre KÜHEYLAN
(MYO temsilcisi)
Levent GÖKÇEER
(Genel Sekreter)
Engin EĞRİHANCI
(YBS Müdür)
Mine Kayıcan
(ÖKFM Müdür)
Melike AŞIR
(Kalite ve Koordinasyon Müdürü)
Duygu ILICASU
(Kalite ve Koordinasyon Müdürlüğü)
Öğrenci Konsey Başkanı veya Konsey Temsilcisi