Kurul Üyeleri

AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME KURULU / ACADEMIC EVALUATION and QUALITY IMPROVEMENT COMMITTEE

Prof. Dr. Can ŞIMGA-MUĞAN

(Başkan / President)

Prof. Dr. Filiz BAŞKAN

(Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Direktörlüğü / Quality Improvement and Accreditation Directorate)

Prof. Dr. Murat BENGİSU

(GSTF Temsilcisi / Representative of Faculty of Fine Arts and Design)

Prof. Dr. İlgi ŞEMİN

(SHMYO Temsilci / Representative of  Vocational School of Health Services)

Prof. Dr. M. Barış ÖZERDEM

(MBBF Temsilcisi / Representative of Faculty of Engineering Sciences)

Prof. Dr. Metiner TOSUN

(Tıp Fak. Temsilcisi / Representative of Faculty of Medicine)

Prof. Dr. Abbas Kenan ÇİFTÇİ

(Fen Bilimleri Enstitüsü Temsilcisi / Representative of Graduate School of Natural and Applied Sciences)

Doç. Dr. Tuğba ÖRTEN TUĞRUL

(İşletme Enstitüsü Temsilcisi / Representative of Graduate School of Business)

Doç. Dr. Barış Emre DAYANÇ

(Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temsilcisi / Representative of Graduate School of Health Sciences)

Doç. Dr. Muhittin Hakan DEMİR

(SBE Temsilcisi / Representative of Graduate School of Social Sciences)

Dr. Öğretim Üyesi Cem ÖZCAN

(Adalet MYO Temsilcisi / Representative of Vocational School of Justice)

Dr. Öğretim Üyesi Mine TURHAN

(Hukuk F. Temsilcisi Representative of Faculty of Law)

Dr. Öğretim Üyesi Derya DUMAN

(FEF Temsilcisi / Representative of Faculty of Science and Literature)

Dr. Öğretim Üyesi Aynur YÜREKLİ

(YDYO Temsilcisi / Representative of School of Foreign Languages)

Dr. Öğretim Üyesi Burak ERDENİZ

(Araştırma Merkezleri Temsilcisi / Representative of Faculty of Science and Literature)

Dr. Öğretim Üyesi Özgür GÜRSOY

(İF Temsilcisi / Representative of Faculty of Communication)

Dr. Öğretim Üyesi Betül ÖZTÜRK

(UYBYO Temsilcisi)

Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm Nihal ÇÜRÜK

(Sağlık Bilimleri Fak. Temsilcisi / Representative of Faculty of Health Sciences)

Öğr. Gör. Emre KÜHEYLAN

(MYO temsilcisi / Representative of Vocational School)

Engin EĞRİHANCI

(YBS Müdür / Management Information System Directorate)

 Mine KAYICAN

(ÖKFM Müdür / Student and Corporate Activities Directorate)

Melike AŞIR

(Genel sekreter V. / V. General Secretarial)

(Kalite ve Koordinasyon Müdürü /  Quality and Coordination Directorate)

Duygu ILICASU

(Kalite ve Koor. Md. Veri Hazırlama Sorumlusu / Statistical Data Supervisor)

Öğrenci Konsey Başkanı veya Konsey Temsilcisi / Head of students’ representative council