Kurul Üyeleri

AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME KURULU / ACADEMIC EVALUATION and QUALITY IMPROVEMENT COMMITTEE

Prof. Dr. Murat AŞKAR
(Rektör) (Başkan)
Prof. Dr. Filiz BAŞKAN
(Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Direktörlüğü)
Prof. Dr. Murat BENGİSU
(GSTF Temsilcisi)
Prof. Dr. İlgi ŞEMİN
(SHMYO Temsilci)
Prof. Dr. M. Barış ÖZERDEM
(MF Temsilcisi)
Prof. Dr. Levent EREN
(MF Temsilcisi)
Prof. Dr. Metiner TOSUN
(Tıp Fak. Temsilcisi)
Prof. Dr. Sevinç İNAN
(Tıp Fak. Temsilcisi)
Prof. Dr. Abbas Kenan ÇİFTÇİ
(FBE Temsilcisi)
Doç. Dr. Tuğba ÖRTEN TUĞRUL
(İşletme Enstitüsü Temsilcisi)
Doç. Dr. Barış Emre DAYANÇ
(SABE Temsilcisi)
Doç. Dr. Muhittin Hakan DEMİR
(SBE Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZCAN
(Adalet MYO Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Mine TURHAN
(Hukuk F. Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi.Derya DUMAN
(FEF Temsilcisi)
Doç. Dr. Aynur YÜREKLİ
(YDYO Temsilcisi)
Öğr. Gör. Özge COŞKUN AYSAL
(YDYO Müdür Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Burak ERDENİZ
(Araştırma Merkezleri Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Özgür GÜRSOY
(İF Temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZTÜRK
(UYBYO Temsilcisi)
Doç Dr. Gülsüm Nihal ÇÜRÜK
(SBF Temsilcisi)
Öğr. Gör. Emre KÜHEYLAN
(MYO temsilcisi)
Melike AŞIR
(Kalite ve Koordinasyon Müdürü)
(Genel Sekreter Yardımcısı)
Engin EĞRİHANCI
(YBS Müdür )
Duygu ILICASU
(Kalite ve Koor. Md. Uzman-Veri Hazırlama)
Öğrenci Konsey Başkanı