Kurul Üyeleri

UYELER

AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME KURULU

Prof. Dr. Can ŞIMGA-MUĞAN
(Başkan)
Prof. Dr. Filiz BAŞKAN
(Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Direktörlüğü)
Prof. Dr. Murat BENGİSU
(GSTF Temsilcisi)
Prof. Dr. İlgi ŞEMİN
(SHMYO Temsilci)
Prof. Dr. M. Barış ÖZERDEM
(MBBF Temsilcisi)
Prof. Dr. Metiner TOSUN
(Tıp Fak. Temsilcisi)
Doç. Dr. Devrim ÜNAY
(Fen Bilimleri Enstitüsü Temsilcisi)
Doç. Dr. Tuğba ÖRTEN TUĞRUL
(İşletme Enstitüsü Temsilcisi)
Doç. Dr. Barış Emre DAYANÇ
(Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temsilcisi)
Yrd. Doç. Dr. Mine TURHAN
(Hukuk F. Temsilcisi)
Yrd. Doç. Dr. Cem ÖZCAN
(Adalet MYO Temsilcisi)
Yrd. Doç.Dr.Derya DUMAN
(FEF Temsilcisi)
Yrd. Doç. Dr. Aynur YÜREKLİ KAYNARDAĞ
(YDYO Temsilcisi)
Yrd. Doç. Dr. Burak ERDENİZ
(FEF Temsilcisi)
Yrd. Doç. Dr. Gül ERTAN ÖZGÜZER
(SBE. Temsilcisi)
Yrd.Doç.Dr. Altuğ AKIN
(İF Temsilcisi)
Yrd. Doç. Dr. Betül ÖZTÜRK
(UYBYO Temsilcisi)
Öğr. Gör. Deniz TALAZ
(Sağlık Bilimleri Fak. Temsilcisi)
Öğr. Gör. Emre KÜHEYLAN
(MYO temsilcisi)
Levent GÖKÇEER
(Genel Sekreter)
Engin EĞRİHANCI
(YBS Müdür)
Mine Kayıcan
(ÖKFM Müdür)
Melike AŞIR
(ÖPKM Müdür)
Duygu ILICASU
(ÖPKM)
Öğrenci Konsey Başkanı veya Konsey Temsilcisi