Hakkımızda

İzmir Ekonomi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Mayıs 2006’da kurulmuştur. Stratejik Planlama sürecinin başlatılması, misyon, vizyon ve değerlerimiz ile SWOT analizleri, paydaş analizleri ve performans ölçütleri gibi bir çok alanda çalışmalar yapmış, bu konularla ilgili her yıl hazırladığı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporlarını Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına sunmuştur. Bunların dışında öğrenci geri bildirimleri, Üniversitemizin çevreye kattıkları ile ilgili ayrıntılı raporlar hazırlayan kurul genişleyen kadrosu ile çalışmalarına devam etmektedir.